Biuro Obsługi Klienta

Dane Teleadresowe

Biuro Obsługi Klienta

sprzedaz@wolfftrading.com.pl
tel. (+48) 22 509 81 61
tel. (+48) 22 509 81 62

Dane rejestrowe spółki

NIP 526-00-20-249
KRS 0000028388

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,- PLN

Formularz Kontaktowy

Imię i Nazwisko (wymagane)

Adres E-mail (wymagany)

Telefon Kontaktowy

Temat (wymagany)

Treść Wiadomości (wymagana)

Lokalizacja